Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/٠۵/٠٣

وصال کارت

با توجه به فعالیت های مدرسه و همچنین بهره مندی از مزایای آن جهت والدین ، تمامی دانش آموزان و والدین و اعضای خانواده ، با ورود به سایت وصال کارت به آدرس http://panel.rahpouyan.com و ثبت نام در بخش های مربوطه ، می توانند از تمامی مزایای موجود وصال کارت از قبیل بهره مندی از تخفیفات فروشگاه های مواد غذایی ، سالن های ورزشی ، اردوهای زیارتی و سیاحتی و همچنین حضور و غیاب دانش آموزان ، استفاده از سرویس های حمل و نقل و.... در طول سال استفاده نمایند . 

 جهت ثبت نام می توانید اینجا وارد شوید . 


نظرات