Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/٠٨/١٨

سومین دوره صبحانه همگانی

سومین دوره صبحانه همگانی با محوریت روز پیوند اولیاء و مربیان و همزمان با روز جهانی غذا با حضور اولیاء و کادر و دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان رهپویان وصال برگزار گردید. 


نظرات