Telegram Gap 09172891139 و 071-32281627 و 32363307-071
١٣٩٧/٠٨/١٩

اردوی دانش آموزان متوسطه اول

یک روز با نشاط با همکلاسی ها

اردو های تفریحی مکمل فعالیت های آموزشی هستند.

درهمین راستا و با هدف افزایش حس مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان؛دبیرستان شهدای رهپویان وصال اقدام به برگزاری اردوی یک روزه ویژه دانش آموزان متوسطه اول در باغ خانواده واقع در بلوار امیر کبیر نموده است


نظرات